Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Kiên Thành

Kiên Thành Lục Ngạn Bắc Giang
c1kienthanh1lng.bacgiang@moet.edu.vn